Anatoliy Kuznetsov « " " -45» 2001 WORKS BIORGAPHY
140120cm, 55,12x47,24in, ..