ARTICLE
 
Igor Tishin
«Beef carcass for Soutin»
2000,200x..
Oil on Ca..
Igor Tishin
«Nurses wish»
2000,150x125cm,
Oil on Canvas
Igor Tishin
«Portrait of an unknown man»
2000,2..
Oil on..
Igor Tishin
«Portrait of an unknown woman»
2000..
Oil ..
Igor Tishin
«The staircase»
1999,162x244cm,
Oil on Canvas
Igor Tishin
«Untitled»
2000,150x125cm,
Oil on Canvas
PREVIOUS PAGE
1
/2 NEXT PAGE